Termékek Menü
   

Anyanyelvi képességek (PD-906)

Katt rá a felnagyításhoz
Ár:
1.620 Ft
1.458 Ft (1.389 Ft + ÁFA)
Kedvezmény: 10%
Kiadó: Pedellus Tankönyvkiadó
Kiadói cikkszám: PD-906
Elérhetőség: Beszerzés alatt

 A kommunikáció, a kifejező készség, a beszéd révén tetten érhető a gyermek szocializálódása, belső élmény- és képzetvilága, az értelmi fejlődése, s természetesen az iskolakészültsége is.

Kiadási év: 2006
Menny.:db

Leírás és Paraméterek

Az óvodáskorú gyermek megismerésének, fejlesztésének rendszere és eszköztára című sorozat hatodik kötetét tartja kezében az olvasó. A gyermekek anyanyelvi képességeinek fejlettsége az óvodapedagógus munkájának egyik legfontosabb fokmérője. Az óvodakezdés első napjaitól fogva fürkésző pillantásokkal figyelik a szülők gyermekeiket, kivel, kikkel kommunikált, tud-e már verset, mondókát, dalokat, egyáltalán jelzi-e a pedagógusnak szükségleteit. A kommunikáció, a kifejező készség, a beszéd révén tetten érhető a gyermek szocializálódása, belső élmény- és képzetvilága, az értelmi fejlődése, s természetesen az iskolakészültsége is. Látható tehát, hogy pusztán az anyanyelv alakulásának, fejlődésének, jellegzetességeinek megismerésével képet kaphatunk a gyermek személyiségéről és képességeiről. A pszichológusok, gyógypedagógusok ki is aknázzák az ebben rejlő lehetőségeket. Személyiségvizsgáló módszereik között szerepel a beszélgetés, beszéltetés, pl. meseszövés tematikus képek, befejezetlen mesék révén. A beszéd jellegzetességei utalnak a beszélő érzelmi állapotára, vagy akár alkalmazkodási nehézségeire is, pl. szorongás kifejeződése, elektív mutizmus jelensége, vagy akár az echolália előfordulása autista, hospitalizált gyermeknél.
E mű megalkotói jelen képességkörön belül a gyermeki személyiséget a kommunikáció, metakommunikáció, a kapcsolatteremtés- és tartás oldaláról vizsgálják elsősorban. Természetesen a szerzett információk csak részben vonatkoznak a gyermek alkalmazkodási, szocializálódási képességére, az „érem másik oldalát” a kommunikációs képesség jelenti. Előfordulhat, hogy szegényes kommunikációs képessége miatt nem kezdeményez egy gyermek kapcsolatot.
A szerzők jelen kötetben az anyanyelvi képességeket a képességek oldaláról is megragadták, ami koncepciójuk szempontjából érthető és természetes. A beszédészlelés és- értés, a beszédprodukció területén is találunk számos példát arra vonatkozóan, hogy kik és milyen aspektusból vizsgálják és mérik a gyermekeket. A logopédusok szerepét és kompetenciáját fontos kiemelni e téren, hisz a beszédhibák korrekciója, beszédzavarok kezelése kizárólagosan a logopédus feladatköre. Bár tudjuk, hogy az óvodapedagógus a szűrésben, valamint korrekció során a logopédus által szupervizionált gyakoroltatásban aktívan részt vesz, pl. légzőgyakorlatok, légzéstechnika, nyelv- és ajakgyakorlatok, fonémahallás, grammatizmus fejlesztése. Jelen kötet szerzői a beszédstílust, beszédlégzést, fonémahallást és az artikulációs zavarok felismerését be is illesztették diagnosztikus rendszerükbe. Ezzel céljuk a szűrés megvalósítása a helyes beszéd kialakítása végett.
Az iskolaérettség, valamint a tanulási zavarok megelőzése érdekében is több olyan vizsgáló eljárás ismeretes, amely a beszédészlelés, -értés, valamint a beszéd oldaláról méri a gyermekek fejlettségét. Többek között itt említhetjük meg a Gósy Mária által kimunkált GMP-t, a válogatott logopédiai feladatok gyűjteményeként ismert DPT-t, vagy akár a pedagógusok által is könnyen alkalmazható PREFER-t, megújult változataként a DIFER-t. Ez utóbbi is többnyire az anyanyelvi képességek oldaláról méri a gyermekek értelmi képességét. E mű szerzői az iskolakészültség szempontjából a legindokoltabbnak vélt részképességek mérési lehetőségeit igyekeztek kiemelni, amelyek egyébként jelen is vannak általában akár a fent nevezett mérési eljárásokban, akár a nevelési tanácsadók iskolaérettségi vizsgálataiban. Ilyen többek között a passzív és aktív szókincs-vizsgálat, ezen belül is a relációs szókincs mérése, valamint a mondat-, szövegértés, és a mondat-, szövegalkotás.
Elmondhatjuk tehát e kötetről, hogy a szerzők három aspektusból (beszédhelyesség, iskolakészültség, szocializáltság) ragadták meg az anyanyelvi képességek mérését, mely megközelítési módok egyébként indokoltak is, tekintettel az előszóban felvázolt pedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai gyakorlatra. E kötet abban nyújt segítséget a gyakorló óvodapedagógusnak, hogy az anyanyelvi képességek egyes területeit akár megfigyeléssel, akár egyszerű módon, játékos feladat végrehajtásával könnyen megismerhető legyen. Másik nagy előnye az eljárásnak, hogy a szerzők az adott részképességek mérésének értékelésnél általában egy ötfokú skálát (a; b; c; d; e) alkalmaznak, mellyel könnyen megállapítható a gyermek fejlettségi szintje a gyermek teljesítménye, megnyilvánulásai alapján. Az ötfokú skála többnyire az óvodába lépés minimum elvárásaitól (óvodaérettség) az iskolakészültségig terjed, tehát széles sávot, mintegy 3-4 évet kalibrál. Ez merész és eredeti ötlet a szerzőktől, mivel arra késztetik az alkalmazót, hogy gyorsan és rutinosan tanuljon meg véleményt formálni a vizsgált gyermek anyanyelvi képességeinek fejlettségéről. Ezáltal elérhető, hogy szükségtelen módon a mérésre túl sok időt és energiát fordítsunk, s így nem sérülhet a közös tevékenységek, a játék és az óvodapedagógus által kezdeményezett szervezett tevékenységek meghittsége. Ennek érdekében – s talán ezért nevezhető merésznek az ötlet – lemondanak a szerzők arról, hogy az egyes részképességek fejlődését árnyaltan, az életkorhoz rendelendően differenciáltabban teszteljék. Igazuk is van, ha arra gondolunk, hogy a praktizáló óvodapedagógusoknak elég, ha egy vizsgált képességterületen a zavart felismerik, ami okból kifolyólag vagy szakemberhez kell irányítani a gyermeket, vagy azt kell tudniuk, melyik az a következő fejlettségi szint, amelyre el szeretnénk juttatni a gyermeket. Ezt a kettős célt jelen kiadvány teljesíti. A zavarok megelőzése, a fejlesztés módszereinek bemutatása nem célja e kötetnek (majd a 8. kötet). Ez az oka annak, hogy a megismert, feltárt adatokhoz, a szerzők nem rendeltek értelmezéseket és következtetéseket. Nyilván ehhez sok száz gyermek nyomonkövetéses vizsgálata lenne szükséges, ami hosszú évek munkáját igényelné. A sok évtizedes óvodapedagógiai gyakorlat a képességek mérése terén viszont lehetővé teszi a szerzők számára, hogy prioritásokat fogalmazzanak meg, mit és milyen mértékben hangsúlyozzanak. Ezek elfogadhatóságát, mérési szakterminussal élve, megbízhatóságát pedig a kiadványban citált példa, s valószínűleg a megújuló kiadásokban megjelenő további példák és elemzések biztosítják.
Összefoglalóan elmondhatjuk e kiadványról, hogy a szerzők az anyanyelvi fejlődés területén a prioritásokat hangsúlyozva egy igen optimális megismerési eljárást kínáltak fel a gyakorló óvodapedagógusoknak a fejlődés nyomon követésére és a fejlettségi szintek megállapítására.

Kelemen Lajos pszichológus
 

Előszó
Bevezetés
A MEGISMERÉS ÉS A FEJLESZTÉS ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI
1. A megismerés
2. Az elemzés
3. A fejlesztés
4. A megismerés és a fejlesztés stratégiája
5. Vizsgált képességterületek az óvodában
6. Mérési naptár
AZ ÓVODÁSKORÚ GYERMEK ANYANYELVI KÉPESSÉGÉNEK MEGISMERÉSE
1. A kommunikációról röviden
2. Útmutató a fejlettségi szint megállapításához
3. Az anyanyelvi képességek fejlettségének szintjei
4. Módszer és eszközgyűjtemény a képességszintek megállapításához
A FEJLETTSÉGI SZINT MEGISMERÉSE – AZ ANYANYELVI KÉPESSÉGEK TERÜLETÉN
1. Egy gyermek fejlettségi szintje az anyanyelvi képességek területén – Kitöltött minta
2. Összesítő elemzés és levonható következtetések
A FŐ KÉPESSÉGTERÜLETEK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYE
Melléklet
Ajánlott szakirodalom

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Kiadók
Top termékek
Kiadói cikkszám: 9789630852555
3.290 Ft (3.133 Ft + ÁFA)
Kiadó: Magánkiadás
A testnevelés érettségi vizsgához ad kitűnő segítséget ez a nagy gondossággal összeállított könyv.
Kiadói cikkszám: MK-1080
4.190 Ft 3.562 Ft (3.392 Ft + ÁFA)
A korábbi két kötet (Példatár és Megoldások) egybeszerkesztett változata! Nagy segítséget jelent a közép- és emelt szintű érettségire való felkészülésben.
Kiadói cikkszám: NT-56440/NAT
2.490 Ft (2.371 Ft + ÁFA)
Kezdő vagy újrakezdő nyelvtanulóknak szól, A2 szintre fejleszti a nyelvtudást
Kiadói cikkszám: NT-56440/M/NAT
1.890 Ft (1.800 Ft + ÁFA)
Kezdő vagy újrakezdő nyelvtanulóknak szól, A2 szintre fejleszti a nyelvtudást
Kiadói cikkszám: NT-58344/I/1
2.990 Ft (2.848 Ft + ÁFA)
A tankönyvek a 1969-06 Pénzügyi feladatok követelménymodulnak megfelelő tartalommal és szerkezetben készültek, és a hatályos jogi előírásoknak megfelelnek.
Tankönyváruház.hu