Termékek Menü
0
   

Tantárgypedagógia

Rendezés:
Kiadói cikkszám: 9786155376245
3.980 Ft 3.781 Ft
A tankönyv az eddigiektől eltérő szerkezetben foglalja össze mindazon elméleti és módszerbeli ismereteket, amelyekre egy testnevelő tanárnak szüksége van.
Várható szállítás: 2017. július 04.
Kiadói cikkszám: 9789639310360
4.680 Ft
A könyv az iskolai testnevelés tanítás legfontosabb szakpedagógiai kérdéseinek felvetésére és kifejtésére vállalkozik.
Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: 9799638645066
2.500 Ft 2.250 Ft
Skemp könyve több mint 30 évvel ezelőtt azért született meg, hogy érdemes legyen az iskolákban matematikát tanítani.
Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: 9789639760158
3.800 Ft 3.420 Ft
A kötetben fellelhető példák bizonyítják, hogy az élményszerű, partneri viszonyon alapuló tanulás - tanítás sokféle módja él egymás mellett hazánkban.
Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: Z.5310
1.680 Ft
Útmutató jegyzetünkben először Általános tudnivalókat adunk, azután térünk át a darabról darabra haladó Részletes tájékoztatóra. Ez utóbbiban csak visszautalunk az általánosságban már megtárgyalt elvekre, gyakorlási módokra, eljárásokra.
Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: Z.5536
1.520 Ft
Az általános részben az egyes témákat római számokkal jelöljük meg; ugyanazzal mindegyiket, amellyel az I. Útmutató füzetben szerepelt. Mivel az alapvető eligazítás az I. füzetben szerepel, a későbbi római számos hivatkozásoknál mindkét utmutató kötetbe foglaltakat tekintetbe kell venni.
Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: Z.5878
1.520 Ft
A lerövidült I. részt terjedelmesebb II. rész követi. S bár ennek nem lényegtelen része az eddig tanult elméleti fogalmak összefoglalóbb szemlélete, behatóbb gyakorlása s bővítése néhány új elemmel – az igazi újdonsága mégsem ez, hanem a több szólamra irányuló hallásnak most már programszerű művelése és a fokozatosan elmélyülő behatolás az európai zene tonális és formai világába, az ezen át kifejezett tartalomba.
Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: Z.6080
1.520 Ft
Címe azt kívánja jelezni, hogy a tanítás középpontjába ez évtől fogva a műzene nagyobb alkotásai kerülnek, s a növendékekkel a tanítás e stádiumában azon szakmai, hallási, elméleti – s ha képesek vagyunk rá: „emberi” – ismereteket, tulajdonságokat, készségeket és értékeket kell közölnünk, amelyek birtokában képessé válnak a zeneirodalom megismerésére és megszeretésére.
Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: Z.12490
1.210 Ft
Alcíme arra utal, hogy a tanítás középpontjába a műzene nagyobb alkotásai kerültek; a növendékekkel a tanítás e stádiumában azon szakmai, hallási, elméleti – s ha képesek vagyunk rá: „emberi” – ismereteket, tulajdonságokat, készségeket és értékeket kell közölnünk, melyek birtokában képessé válnak a zeneirodalom megismerésére és megszeretésére.
Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: Z.6772
1.050 Ft
Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: 9789638755216
4.500 Ft 4.275 Ft

Mint ahogy azt e kötet címe is elárulja, az általános iskola alapozó szakaszában tanítók számára olyan kézzelfogható segítséget kívánunk nyújtani, amely az oktatás gyakorlati példáin keresztül tudatosabbá, átgondoltabbá teszi a tartalmi differenciálást.

Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: 9789633490327
2.300 Ft 2.185 Ft
Ez a könyv szokatlan, izgalmas szellemi kalandra hívja az olvasót...
Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: MS-9351
4.580 Ft
A kötet készítése során azonban a szerzők fő törekvése elsősorban a természettudományos nevelés általánosan elfogadott, kipróbált, bevált, illetve a legújabb pedagógiai kutatások által feltárt értékek követése volt.
Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: MS-2191
1.995 Ft
Érdekesen és színesen dolgozza fel a magyar nyelv tananyagot a kerettantervre épülő tankönyvcsalád. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tantárgy ne csak a kiemelkedő képességű, hanem az átlagos tanulóknak is sikerélményt nyújtson.
Várható szállítás: 2017. július 04.
Kiadói cikkszám: MK-6135-0
990 Ft
A könyv módszertani leírásoktól kezdve, tanfolyami hallgatók, pedagógusok, diákok véleményein át, az elmélettel, a kompetenciákkal is összefüggésbe hozza az interaktív táblát, segítve a pedagógusoknak ezt az eszközt is beilleszteni saját meglévő eszköztárukba.
Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: MK-2503
4.990 Ft 4.241 Ft
A Magyar grammatika teljességre törekvő összefoglaló magyar nyelvtan
Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: KP-2281
3.490 Ft 2.967 Ft

Napjainkban divat lett a népi kultúra ápolása, a népi hagyományok újjáélesztése. A hagyományápolás egyik fontos területe az iskola. Hazánkban a NAT és a kerettanterv megteremtette a lehetőséget, hogy a néprajz bizonyos elemei bekerüljenek az oktatásba.

Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: 9789638983015
2.690 Ft
A gyűjtemény gyakorló pedagógusok által kidolgozott gyakorlatokat, feladatokat, óraterveket mutat be az erkölcstan, etika tantárgy témaköréből.
Várható szállítás: 2017. július 04.
Kiadói cikkszám: 9789638694959
2.900 Ft 2.755 Ft
A három legelterjedtebb táblatípus (Mimio, Smart, Promethean) mindegyikén ismerteti a táblai munkát. Ezen messze túlmutatva a Promethean tábla tananyagszerkesztő programjának a használatával az összes interaktívitást eredményező eljárást is bemutatja, mely alapján a más típusú táblák felhasználói is elkészíthetik saját anyagaikat, mivel a lehetőségek, és azok megvalósítása más tábláknál is nagyon hasonló.
Várható szállítás: 2017. június 30.
Kiadói cikkszám: 9786155513657
3.990 Ft 3.791 Ft
A rendkívül sikeres Fejben dől el sportpszichológia mindenkinek szerzői a fiatal és utánpótlás-korosztálynak, illetve az őket nevelő szülőknek és edzőknek állították össze újabb könyvüket.
Várható szállítás: 2017. június 30.
Top termékek
Kiadói cikkszám: 9789638144485
3.465 Ft 2.945 Ft
Kiadó: Trezor Kiadó
Napjainkra olyan gazdaggá vált az anyanyelvtanításban használható eljárások, taneszközök rendszere, hogy ez önmagában szükségessé teszi egy új módszertan megírását.
Kiadói cikkszám: PD-295
1.995 Ft 1.696 Ft
Az eredményes ének-zenei nevelés egyik fontos feltétele a tanító tudatos, átgondolt, rendszeres tervezőmunkája. Csak akkor érhető el komoly eredmény a zenei képesség- és készségfejlesztés területén, ha az órák feladatai egész év során láncszerűen és logikusan kapcsolódnak egymáshoz.
Kiadói cikkszám: 9789638983015
2.690 Ft
A gyűjtemény gyakorló pedagógusok által kidolgozott gyakorlatokat, feladatokat, óraterveket mutat be az erkölcstan, etika tantárgy témaköréből.
Kiadói cikkszám: 9789638144195
3.780 Ft 3.213 Ft
Kiadó: Trezor Kiadó
A kézikönyv nyelvünk leíró nyelvtana mellett bemutatja a határon inneni és túli magyar nyelvjárásokat, a tulajdonnevek történetét, foglalkozik a gyermeknyelvvel - egyszóval mindent tartalmaz, amit anyanyelvünkről tudnunk illik, és tudnunk kell.
Kiadói cikkszám: 9789638694959
2.900 Ft 2.755 Ft
A három legelterjedtebb táblatípus (Mimio, Smart, Promethean) mindegyikén ismerteti a táblai munkát. Ezen messze túlmutatva a Promethean tábla tananyagszerkesztő programjának a használatával az összes interaktívitást eredményező eljárást is bemutatja, mely alapján a más típusú táblák felhasználói is elkészíthetik saját anyagaikat, mivel a lehetőségek, és azok megvalósítása más tábláknál is nagyon hasonló.
Kiadói cikkszám: NT-41292
4.700 Ft
Kiadó: OFI
A kötet a felsőoktatás leíró magyar nyelvtan kurzusainak feladatsorait tartalmazza, a teljességre törekedve.