Termékek Menü
   

Tantárgypedagógia

Rendezés:
Kiadói cikkszám: 9786155376245
3.980 Ft 3.781 Ft (3.601 Ft + ÁFA)
A tankönyv az eddigiektől eltérő szerkezetben foglalja össze mindazon elméleti és módszerbeli ismereteket, amelyekre egy testnevelő tanárnak szüksége van.
Várható szállítás: 2020. február 28.
Kiadói cikkszám: 9789639310360
4.680 Ft (4.457 Ft + ÁFA)
A könyv az iskolai testnevelés tanítás legfontosabb szakpedagógiai kérdéseinek felvetésére és kifejtésére vállalkozik.
Várható szállítás: 2020. február 28.
Kiadói cikkszám: 9789639760158
3.800 Ft 3.040 Ft (2.895 Ft + ÁFA)
A kötetben fellelhető példák bizonyítják, hogy az élményszerű, partneri viszonyon alapuló tanulás - tanítás sokféle módja él egymás mellett hazánkban.
Várható szállítás: 2020. február 21.
Kiadói cikkszám: Z.5310
1.900 Ft (1.810 Ft + ÁFA)
Útmutató jegyzetünkben először Általános tudnivalókat adunk, azután térünk át a darabról darabra haladó Részletes tájékoztatóra. Ez utóbbiban csak visszautalunk az általánosságban már megtárgyalt elvekre, gyakorlási módokra, eljárásokra.
Várható szállítás: 2020. február 21.
Kiadói cikkszám: Z.5536
1.520 Ft (1.448 Ft + ÁFA)
Az általános részben az egyes témákat római számokkal jelöljük meg; ugyanazzal mindegyiket, amellyel az I. Útmutató füzetben szerepelt. Mivel az alapvető eligazítás az I. füzetben szerepel, a későbbi római számos hivatkozásoknál mindkét utmutató kötetbe foglaltakat tekintetbe kell venni.
Várható szállítás: 2020. február 21.
Kiadói cikkszám: Z.5878
1.520 Ft (1.448 Ft + ÁFA)
A lerövidült I. részt terjedelmesebb II. rész követi. S bár ennek nem lényegtelen része az eddig tanult elméleti fogalmak összefoglalóbb szemlélete, behatóbb gyakorlása s bővítése néhány új elemmel – az igazi újdonsága mégsem ez, hanem a több szólamra irányuló hallásnak most már programszerű művelése és a fokozatosan elmélyülő behatolás az európai zene tonális és formai világába, az ezen át kifejezett tartalomba.
Várható szállítás: 2020. február 21.
Kiadói cikkszám: Z.6080
1.520 Ft (1.448 Ft + ÁFA)
Címe azt kívánja jelezni, hogy a tanítás középpontjába ez évtől fogva a műzene nagyobb alkotásai kerülnek, s a növendékekkel a tanítás e stádiumában azon szakmai, hallási, elméleti – s ha képesek vagyunk rá: „emberi” – ismereteket, tulajdonságokat, készségeket és értékeket kell közölnünk, amelyek birtokában képessé válnak a zeneirodalom megismerésére és megszeretésére.
Várható szállítás: 2020. február 28.
Kiadói cikkszám: Z.12490
1.210 Ft (1.152 Ft + ÁFA)
Alcíme arra utal, hogy a tanítás középpontjába a műzene nagyobb alkotásai kerültek; a növendékekkel a tanítás e stádiumában azon szakmai, hallási, elméleti – s ha képesek vagyunk rá: „emberi” – ismereteket, tulajdonságokat, készségeket és értékeket kell közölnünk, melyek birtokában képessé válnak a zeneirodalom megismerésére és megszeretésére.
Várható szállítás: 2020. február 21.
Kiadói cikkszám: Z.6772
1.050 Ft (1.000 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2020. február 21.
Kiadói cikkszám: NT-41287
3.900 Ft (3.714 Ft + ÁFA)
A kötet a felsőoktatás leíró magyar nyelvtan kurzusainak feladatsorait tartalmazza, a teljességre törekedve.
Várható szállítás: 2020. február 21.
Kiadói cikkszám: NT-41297
4.200 Ft (4.000 Ft + ÁFA)
A kötet a felsőoktatás leíró magyar nyelvtan kurzusainak feladatsorait tartalmazza, a teljességre törekedve.
Várható szállítás: 2020. február 21.
Kiadói cikkszám: 2009553673042
1.260 Ft 1.134 Ft (1.080 Ft + ÁFA)
A jegyzet célja a szituáció- és problémafelvetés, gondolatébresztés
Várható szállítás: 2020. február 21.
Kiadói cikkszám: AP-082031
880 Ft (838 Ft + ÁFA)
Várható szállítás: 2020. február 21.
Kiadói cikkszám: 9789638755216
4.500 Ft 4.275 Ft (4.071 Ft + ÁFA)

Mint ahogy azt e kötet címe is elárulja, az általános iskola alapozó szakaszában tanítók számára olyan kézzelfogható segítséget kívánunk nyújtani, amely az oktatás gyakorlati példáin keresztül tudatosabbá, átgondoltabbá teszi a tartalmi differenciálást.

Várható szállítás: 2020. február 28.
Kiadói cikkszám: 9789633490327
2.300 Ft 2.185 Ft (2.081 Ft + ÁFA)
Ez a könyv szokatlan, izgalmas szellemi kalandra hívja az olvasót...
Várható szállítás: 2020. február 28.
Kiadói cikkszám: 9789633151907
1.260 Ft 1.134 Ft (1.080 Ft + ÁFA)
Mivel a számítógépek, az internet, és más IKT eszközök egyre nagyobb teret hódítanak életünkben, nyilvánvaló, hogy az iskolába is egyre szélesebb spektrumban használjuk őket.
Várható szállítás: 2020. február 28.
Kiadói cikkszám: MS-9351
4.980 Ft (4.743 Ft + ÁFA)
A kötet készítése során azonban a szerzők fő törekvése elsősorban a természettudományos nevelés általánosan elfogadott, kipróbált, bevált, illetve a legújabb pedagógiai kutatások által feltárt értékek követése volt.
Várható szállítás: 2020. február 28.
Kiadói cikkszám: MS-2191
2.400 Ft (2.286 Ft + ÁFA)
Érdekesen és színesen dolgozza fel a magyar nyelv tananyagot a kerettantervre épülő tankönyvcsalád. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tantárgy ne csak a kiemelkedő képességű, hanem az átlagos tanulóknak is sikerélményt nyújtson.
Várható szállítás: 2020. február 28.
Kiadói cikkszám: MS-1736
980 Ft (933 Ft + ÁFA)
Ez a tanmenetjavaslat és kézikönyv a Mozaik Kiadó Sokszínű matematika harmadik osztályos tankönyvcsaládjához készült.
Várható szállítás: 2020. február 28.
Kiadói cikkszám: MS-1746
980 Ft (933 Ft + ÁFA)
Ez a tanmenetjavaslat és kézikönyv a Mozaik Kiadó Sokszínű matematika negyedik osztályos tankönyvcsaládjához készült. A tankönyvben feldolgozott tananyag megfelel a kerettantervi előírásoknak és a NAT követelményeinek is.
Várható szállítás: 2020. február 28.
Top termékek
Kiadói cikkszám: PD-295
1.995 Ft 1.696 Ft (1.615 Ft + ÁFA)
Az eredményes ének-zenei nevelés egyik fontos feltétele a tanító tudatos, átgondolt, rendszeres tervezőmunkája. Csak akkor érhető el komoly eredmény a zenei képesség- és készségfejlesztés területén, ha az órák feladatai egész év során láncszerűen és logikusan kapcsolódnak egymáshoz.
Kiadói cikkszám: 9789638144485
3.465 Ft 2.945 Ft (2.805 Ft + ÁFA)
Kiadó: Trezor Kiadó
Napjainkra olyan gazdaggá vált az anyanyelvtanításban használható eljárások, taneszközök rendszere, hogy ez önmagában szükségessé teszi egy új módszertan megírását.
Kiadói cikkszám: 9789638694959
2.900 Ft 2.755 Ft (2.624 Ft + ÁFA)
A három legelterjedtebb táblatípus (Mimio, Smart, Promethean) mindegyikén ismerteti a táblai munkát.
Kiadói cikkszám: 9789638144195
3.780 Ft 3.213 Ft (3.060 Ft + ÁFA)
Kiadó: Trezor Kiadó
A kézikönyv nyelvünk leíró nyelvtana mellett bemutatja a határon inneni és túli magyar nyelvjárásokat, a tulajdonnevek történetét, foglalkozik a gyermeknyelvvel - egyszóval mindent tartalmaz, amit anyanyelvünkről tudnunk illik, és tudnunk kell.
Kiadói cikkszám: KP-2281
3.490 Ft 2.967 Ft (2.826 Ft + ÁFA)

Napjainkban divat lett a népi kultúra ápolása, a népi hagyományok újjáélesztése. A hagyományápolás egyik fontos területe az iskola. Hazánkban a NAT és a kerettanterv megteremtette a lehetőséget, hogy a néprajz bizonyos elemei bekerüljenek az oktatásba.

Kiadói cikkszám: 9789638755216
4.500 Ft 4.275 Ft (4.071 Ft + ÁFA)

Mint ahogy azt e kötet címe is elárulja, az általános iskola alapozó szakaszában tanítók számára olyan kézzelfogható segítséget kívánunk nyújtani, amely az oktatás gyakorlati példáin keresztül tudatosabbá, átgondoltabbá teszi a tartalmi differenciálást.